Дени Техно

ИНФОРМАЦИИ ЗА ИСПОРАКА
Купените производи од КЛИМИ-ТОПЛИНСКИПУМПИ ќе се ипорачаат во секое место достапно за испорака БЕСПЛАТНО во рок од 2 до 5 работни дена..
Испораката се врши до самиот купувач на врата.. Празници и во недела не се врши испорака.

Купувачот е должен да ја провери робата што ја прима,ако има неправилности или оштетување да пријави веднаш или во рок од 24 часа.

Телефон за контакт 078 390 897
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
Плаќањето може да се врши во било која банка со претходно издадена про-фактура испратена по меил. Уплата со платежна картица од било која банка.. Во готово при испорака на производите со фискална сметка.

ГАРАНЦИЈА И УСЛОВИ
Секој производ купен од КЛИМИ-ТОПЛИНСКИПУМПИ ПОДЛЕЖИ НА ГАРАНТЕН ПЕРИОД.. Секој производ доаѓа со гарантен лис во кој ги пишува условите за гаранција. Гарантниот лист,фискалната или фактурата се чуват до завршувањето на гарнцијата.